: Âàøåòî ìíåíèå çà ISTO è âúçìîæíîñòèòå êîèòî ïðåäîñ  ( 3372 )

avvocato

  • Trusted Users
  • Full Member
  • ****
  • : 149
    • .
Âàøåòî ìíåíèå çà ISTO è âúçìîæíîñòèòå êîèòî ïðåäîñòàâÿ /ðàçáèðà ñå ñëåä êàòî èçäúðæèø èçïèòà/?

hrgg

  • Newbie
  • *
  • : 3
Do goliama stepen vzemaneto na izita ISTO e za prestij. Az sasfto se intereduvah i razgovariah s podrobno s doc. Stoichew ot UNSS, koito e predstavitel na ISTO v Bulgaria. Tova e izpit za razbirane na standartite ot seriata ISO 9000.