Автор Тема: Документи, придружаващи храните на пазара  (Прочетена 18935 пъти)

nadejda

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 3
  • Профил
Здравейте! Поздравявам всички, пишещи в този форум, мненията и препоръките ви са били много полезни за работата ми! Сега ви питам Когато се пускат на пазара храни, задължително се придружават с: удостоверение за качество, декларация за съответствие, документ за произход? За всяка партида ли се издава такъв документ? Задължително и е на този документ да се поставя печата на фирмата, която произвежда или дистрибутира храната? Документът, за който питам няма общо със сертификата за качество  за внедрена система за качество от семейство ИСО или някакъв друг. ЗХ и Наредба 5, чл. 73 не са достатъчно ясни относно този въпрос - документация, която трябва да придружава храната, пускана на пазара - как се нарича и каква информация трябва да носи - не е написано.
Когато се прави дистрибуция на вода - минерална, трапезна какъв документ трябва да изискваме от доставчика или производителя?
Благодаря Ви предварително!

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 686
  • Профил
  • Ел. поща
Повечето документи са с декларативен характер.
За да пуснете храна... вода на пазара трябва да имате регистриран обект за производство на храни в РИОКОЗ, сега се преименуваха на РЗИ. Това означава че контролните органи са одобрили в общи рамки условията на производство за групата храни, както и технологичната документация с която работи съответния производител.
Освен Закона за храните и наредба №5, и наредба №9 за водата  е важна  НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БУТИЛИРАНИТЕ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНИ ЦЕЛИ.
Обектът се регистрира само ако отговаря на условията посочени в горните документи.
От тук нататък храните трябва да са етикитирани според последната наредба, и придружени с Декларация за съответствие с технологичната документация, евентуално но не и задължително Приемо-предавателен протокол и задължително разплащателен документ(фактура).
И тъй като вие като дистрибутори носите отговорност пред своите клиенти, можете да включите даден производител в списъка на доставчиците си само след като проверите регистрацията му в съответните регистри - те са публични и достъпни.
Оказа се че много важно да се провери дали наистина дадено предприятие има съответната регистрация. Наскоро имаше конфуз с такъв производител -нерегистриран по ТЗ и ЗХ, който си произвежда и си продава. Е вече  предприятието е затворено, но е работило години наред, а глобата която собственикът отнесе е около 1000 лв.  ;D

nadejda

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 3
  • Профил
Marcii, благодаря за отговора! По принцип въпросът ми беше насочен към храните /занимавам се с храни от животински произход/. Въпросът ми за водата беше поставен накрая в поста - отскоро се занимавам и с дистрибуция на вода. От това което ми написа, да считам ли, че сертификатите за качество, декларациите за съответствие или документите за произход не са задължителни?!? / само за водата ли не са задължителни или за всички храни ???/. Честно казано това малко ме изненада и обърка.  Как ще се осъществи проследимостта, ако не се издава въпросния документ, в който да се впишат съответните партиди? А ако производителят  на храната все пак издава документ за качество, най-общо казано, задължен ли е да поставя печата на фирмата  си върху документа? Marcii, дано не ти досаждам...........Благодаря за вниманието, което отделяш!

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 686
  • Профил
  • Ел. поща
За всички храни е задължителна декларацията за съответствие. С нея производителят, както писах вече, ДЕКЛАРИРА че храната е произведена според одобрена и от контролните органи технологична документация, и храната е  със съответни показатели. Партидите също се описват. Някои ги описват в складовата разписка, някои във фактурата. Никъде не е посочено че е задължително да бъде в декларацията за съответствие. Това може да стане лично ваше изискване. Вие като Клиент имате право да поискате!
Партидния номер фигурира и върху всеки етикет. Обикновено декларацията за съответствие на малките производители са предварително размножени и недаващи информация за конкретната доставка. Но тази конкретна информация може да фигурира в другите документи. Изискването на закона е да има проследимост. Както фирмата производител трябва да води документация къде колко и какво е доставила, така и вие като дистрибутор сте длъжни да водите отчет за получени и предадени доставки.
 
Сертификат за качество.... - всеки производител може да си кръсти такъв сертификат, но в повечето случаи това не е нищо повече от Декларация за съответствие. Виж ако сертификатът е издаден от трета страна то тогава е съвсем друга работа. Това означава че трета страна е определила дали са удовлетворени определени изисквания към продукта. Същото важи за продуктите определени като стандарт "Стара планина". Производителят декларира че ги произвежда по определена рецепта - наречена стандарт "Стара планина".

При животинските продукти има по-сериозен държавен контрол. Там са задължителни и действително се правят редица физикохимични и микробиологични тестове ежедневно и има постоянно наблюдение от контролен орган.

...Останах с впечатление че дистрибутирате само вода. ;)

Мокрият печат е общо взето отживелица според мен. Може някой да ви прати документи по-факс, по е-mail, това не ги прави по неистински от връчените на ръка с мокър печат.

nadejda

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 3
  • Профил
Marcii, здрасти! Благодаря за изчерпателния отговор! Желая ти успех!

Tashek

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 102
  • Профил
Ако може да добавя относно продуктите от животински произход. Съгласно една заповед на Генералния директор на НВМС (вече Изпълнителен директор на БАБХ) всички стоки от животински произход трябва да се придружават от т.нар. Търговски документ. Той трябва да съдържа най- малко следните реквизити
-изпращач с адресни данни
-получател
-номер и дата на документа
-опис на стоките по асортименти
-партиден номер на всяка от стоките
-СМПС, с което е тарнспортирана стоката
-мокър печат с BG номера на обекта изпращач

Някои инспектори се заиграват и искат и срок на годност на стоката, та даже и страна произход или име на цеха произход, когато изпращача не е производител, но това не е задължително според заповедта. Това е същата заповед, с която официално бяха отменени, т. нар. "Ветеринарномедицински свидетелства", които придпужаваха стоките преди това и се издаваха от ДВСК- инспекторите.


Относно т.нар. Търговски документ, практиката е обикновено към него да се добавя декларацията за съответствие, която бе коментирана по- рано в темата или направо да се сложи в бланката. Но това е избор на всяка фирма вече.

eclipter

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 2
  • Профил
  • диети
  • Ел. поща
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, и въвежда принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ).
Чл. 2. Ветеринарномедицинската дейност обхваща:
1. прилагането на ветеринарномедицинските изисквания за:
а) опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях;
б) опазване здравето на хората от зоонози;
в) добив и съхранение на зародишни продукти;
г) безопасност на суровини и храни от животински произход при тяхното производство и транспортиране;
д) безопасност на фуражи, фуражни добавки и премикси при производство, пускане на пазара, търговия, внасяне, изнасяне, транзитно преминаване, съхранение и употреба;
е) обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях;
ж) опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и свързаните с него производства;
з) пускане на пазара, търговия и обмен на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях;
и) внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражи, фуражни добавки и премикси;
к) производство, внасяне, търговия, съхранение и употреба на ветеринарномедицински продукти (ВМП);

sakebomb

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 1
  • Профил
Вносители сме на хранителни продукти от неживотински произход от Германия. Изчетох темата, но не ми стана ясно какви документи трябва да придружават храните, които стигат до търговските обекти, чрез друга фирма - дистрибутор. Разполагаме със спецификации на продуктите, които са 5 страници и имат включени две точки, едната от които декларира, че производството на храната и опаковката, процесите при производство и опаковане и т.н. са в унисон с европейски директиви еди-кои си и отговарят на всички разпоредби за безопасност на храните в ЕС. Другата точка декларира, че храната не съдържа ГМО и отговаря на еди-кои си директиви и разпоредби на ЕС. Германците твърдят, че това е едновременно спецификация и декларация за съответствие. Имаме я само на английски и немски. Задължително ли трябва да е преведена на български? Но ме интересува и още нещо: навсякъде искат различни неща. На повечето места са достатъчни стокови разписки с указана партида и срок на годност. На други искат декларация за съответствие (дано е това, което упоменах по-горе), на трети искат т.нар. търговски документ. Може ли някой да ми каже какво представлява, кой трябва да го попълва (ние, като вносител или немската фирма) и ако има бланка да ме насочи откъде да я изтегля. Моля за помощ, опитах се да намеря информация в разни държавни сайтове, но съвсем се обърках в наредбите и заповедите. Благодаря предварително.