Автор Тема: Правила по ЗБУТ не е равно на документацията от сертификация по OHSAS!!!  (Прочетена 4820 пъти)

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 321
  • Профил
Ето как министерството на труда и социалната политика отговаря на въпрос, зададен в рубриката "Въпроси и отговори", категория "Безопасност и здраве при работа" по повод сертификат по OHSAS:

Безопасност и здраве при работа
   27-01-2011    
   
   Цвятко Каменски     
Въпрос

Цвятко Каменски:-Здравейте, Съгласно Чл. 277. На Кодекса на труда (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 25 от 2001 г.) Работодателят разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания. Това поражда три въпроса: 1. Как се тълкува думичката „правила” и какво е съдържанието на правилата? 2. Приема ли се разработена и внедрена Система за управление на ЗБУТ, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 да удовлетворява думичката „правила”. 3. Приема ли се за доказателство, че са налични правила за осигуряване на ЗБУТ предоставен Сертификат за регистрация на СУЗБУТ, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 от Организация с международна Акредитация.
   21-02-2011    
   
   Калина  Петкова - н-к отдел "Условия на труд"    
Отговор

Уважаеми господин Каменски,

По смисъла на чл. 277 от Кодекса на труда (КТ) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), правилата (инструкциите, ръководствата за добра практика, наръчниците и др.) по безопасност и здраве при работа са вътрешно-фирмени документи, с който работодателят определя правила за безопасното и здравословно осъществяване на конкретен вид работа и за експлоатацията на работното оборудване за съответния вид дейност. Чрез правилата трябва да се определят конкретни изисквания за БЗР, които се изпълняват при организацията на работата, експлоатацията на работното оборудване, прилаганите технологии, както и за поведението на работещите при извършване на съответния вид работа. Това е едно от задълженията на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа и се прилага за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност.
Изискванията за разработване от работодателя на правила, съгласно чл. 277 от КТ и ЗЗБУТ са задължителни за изпълнение, докато внедряването на Система за управление на ЗБУТ е доброволна дейност на предприятието и изразява волята му не само да изпълнява изискванията, регламентирани със законодателството в областта, но и да надгражда над тях и да осъществява допълнителни мерки за усъвършенстване на условията на труд.
Въведена система за управление съгласно техническа спецификация BS OHSAS 18001 и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието са два различни ангажимента, които имат различни цели и задачи. В този смисъл, предоставен Сертификат за регистрация на СУЗБУТ, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001 не може да се приеме за доказателство, че са налични правила за осигуряване на ЗБУТ. (ВС)

dido

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 100
  • Профил
  • Ел. поща
Може и да е тъпо,но има и резон.Пък е и елементарно,с една препратка в наръчника.
Точно това правя в момента по препоръка на одиторите,ако ги опиша в процедура
то тя ще стане нечитаема, с огромен обем.Пък не са и само те. :)
"Човекът е упорит търсач на смисъла" Джон Горднър

Deyana Ilieva

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 21
  • Профил
  • Безопасност и здраве при работа
  • Ел. поща
Правилата по ЗБУТ са инструкциите за безопасна работа. И тъй като в одиторските екипи т. нар. технически експерт обикновено не е чак толкова експерт, пък и одитът е на извадков принцип, винаги може да стане така, че да нямаш правила/инструкция за безопасна работа точно за таз машинка, на която някой е пострадал или която си е харесал проверяващия от ГИТ :)