Автор Тема: Констатирано е несъответствие - какво да правим с него?  (Прочетена 13565 пъти)

velbon

 • Trusted Users
 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 505
  • Профил
  • Ел. поща
Цитат
Нека се опитаме да направим първо една класификация на несъответствията по различни признаци. Това е важно

Не само е важно, това е половината от работата.

Има една простичка класификация (ниво 1), в зависимост от мястото на несъответствието.

ТИП 1
Несъответствие на входа на системата. Например сбъркана доставка. Сбъркана не само като качество на материалите, а и като количество, комплектност, срочност, гаранции, начин на площане ....

ТИП 2
Вътрешно несъответствие, което сами сме си открили в хода на работата. Всяко неизпълнение на изискване, не само изделие с дефект, ами и организационни несъответствия. Например, Иван не си е предал навреме месечния отчет, или пък отчетът му е непълен.

ТИП 3
Несъответствие, открито от клиента. Дори и да не е официална рекламация. Всяка форма на активно или пасивно клиентско недоволство.

Ако системата и класификаторът работят добре, най-много трябва да са откритите несъответствия от ТИП 2. За класическо МСП от производствен вид, обичайното съотношение на несъответствията от трите типа, трябва да е 20%-60%-20%.

По-нататък с научно-изследователска цел, класифицираме несъответствията вътре във всеки тип, на поне десетина различни под-нива.
« Последна редакция: 21/02/2010, 23:49 от velbon »

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 686
  • Профил
  • Ел. поща
Това означава ли че разглеждаме несъответсвието директно като system error, a не като грешка на оператора - в смисъл на съботаж, снощно препиване и караница с жената. Все пак 15% от несъответствията са в резултат на човешки грешки. ;)

velbon

 • Trusted Users
 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 505
  • Профил
  • Ел. поща
Може би не е добре да обявяваме всичко за систем error.
Анализът на причините ще каже причината.
Но това е тема за следващ разговор.
Анонсът който подаде ОТК беше за класифицирането.
След още 4 стъпки ще разследваме махмурлука на оператора.


П.С.
Уважаеми админи и модератори.
Що напоследък тоз форум не ми харесва паролата?
Сега влезох на седмия опит.
Със сигурност не съм си я забравил.

Marcii

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 686
  • Профил
  • Ел. поща
може да е keyboard error  ::)

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Ето още едно предложение за класификация на несъответствията:

1) В зависимост от момента на поява на несъответствието във времето:
а/ действителни – такива, които към момента на констатиране вече са се случили;
б/ потенциални – несъответствия, които реално не съществуват към момента на констатиране, но с някаква степен на увереност можем да прогнозираме, че ще се случат в бъдеще време (при определени обстоятелства).
Важна класификация от гледна точка на последващите действия – дали ще гасим (корекция и/или коригиращо действие) или предотвратяваме (превантивно действие) пожари. Приложимите методи и методики за анализ на причините и оценка на тези два вида несъответствия в общия случай също се различават.

2) В зависимост от предмета на несъответствието:
а/ за процес;
б/ за продукт
Необходимостта от подобна класификация може да бъде обяснена от една страна с важното значение, което стандартите от серията ISO 9000 отдават на процесите (т. нар. процесен подход).
От сруга страна, съществуват някои специфични особености при управлението на несъответствията в процесите, които трябва да се имат предвид. Нищо, че в стандарта няма точка „Несъответстващ процес”, но да не забравяме, че има „Наблюдение и измерване на процесите”. А където има измерване, винаги можем да очакваме и несъответствие на резултата с изискванията.

3) В зависимост от момента на поява на несъответствието в жизнения цикъл на продукта:
a/ вътрешни – такива, които се появяват в процеса на създаване на продукта;
б/ външни – появили са се след пускането на продукта на пазара.
Тази класификация може да бъде развита чрез разслояване на несъответствията на още по-ниски нива. Вариантите са много и всичко зависи от целите, дейностите и възможностите на организацията. Известно е например, че в общия случай, колкото по-късно е открито едно несъответствие, толкова по-големи са разходите по неговото отстраняване. Следващата картинка представя обобщени данни от сферата на информационните технологии.


 
Вижда се, че ако една грешка в софтуера бъде констатирана едва на етапа на експлоатация, разходие за нейното отстраняване ще бъдат от 20–100 пъти по-големи, отколкото ако това се случи в етапа на разработка.

Една възможна, но ограничена стратификация на вътрешните несъответствия в зависимост от момента на поява в етапите на създаване на продукта би могла да бъде:
а/ на етап разработка;
б/ на етап производство;
в/ при съхранение;
г/ при доставката (ако се извършва от организацията).

Външните несъответствия могат да бъдат стратифицирани също по различни начини в зависимост от целите и дейностите, например:
а/ при монтажа (ако продуктът вече е продаден, а монтажната дейност се осъществява от външна организация)
б/ при експлоатацията от клиента
в/ при някои от следпродажбените дейности – обслужване (гаранционно, извънгаранционно), рециклиране и др.
« Последна редакция: 28/02/2010, 13:16 от otk »

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Отказите са особен вид несъответстия. Проявяват се при достигането на едно гранично състояние, което води до невъзможност за използване на продукта в предвиденото му предназначение. Характерни са само за етапа на експлоатация на продукта. Интензивността на отказите, отнесена към експлоатационния срок на продукта дава възможност те да бъдат класифицирани в три групи:
– ранни;
– случайни;
– късни.
Формата на кривата е добре изучена и е установено, че има закономерен характер:
 
От горната картинка става ясно, че моментът на поява на отказа може да ни подскаже къде да търсим причините и какви коригиращи действия да предприемем.

Любопитна подробност е, че приложението на кривата на отказите излиза извън пределите на студения неодушевен свят на машините и смело навлиза и в света на живите организми, включително и човека. Например, смъртността при новородените е сравнително висока, започва постепенно да спада с израстването, докато достигне една постоянна стойност в зряла възраст и отново се увеличава с настъпването на старостта.

4) В зависимост от последствията (ефекта) от несъответствието
Не всички несъответствия имат еднакъв ефект върху заинтересованите страни (клиент, организация, общество). Тази класификация е резултат от процеса на оценяване на последиците от несъответствието и подпомага процеса на вземане на решение относно необходимостта и неотложността на предприемане на съответните коригиращи и превантивни действия.
Една възможна класификация по този признак е:
а/ несъществено;
б/ съществено;
в/ критично.
« Последна редакция: 28/02/2010, 23:14 от otk »

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Някои от изброените класификации имат условен характер. Например, възможно е едно и също несъответствие да бъде класифицирано в няколко различни групи. До каква степен ще се навлиза в детайлите зависи от характера на осъществяваните дейности и поставените цели.
Класифицирането на несъответствията (и съответстващите им загуби!) очертава една по-ясна картинка за слабите места в системата и показва къде да насочим усилията си за решаване на различните проблеми (отстраняване на причини, предприемане на подобрения, оптимизация на раходи и т. нат.). От тази гледна точка е много важно да има пълно разбиране и съгласие по приетата класификация вътре в организацията.
За да се улесни машинната обработка на информацията е желателно класификацията на несъответствията да бъде подкрепена с уникални идентификационни кодове. Съвременните системи за управление (от типа ERP) притежават мощни инструменти за настройка, които дават възможност кодовете на несъответствията и съответстващите им разходи по отстраняване да бъдат обвързвани посредством релации направо към предварително дефинирани счетоводни сметки. По този начин, следенето на разходите по несъответствията може да става в почти реално време.


К'ви са тез, ъ-ъ-ъ... квали... класификации? Ние си имаме ИСО и без тях!

Хайде сега да видим накрая, имат ли някаква връзка (макар и косвена) подобни класификации с «ИСО-то»? И ако има, къде е тя?
Изрично изискване е ясно, че няма.

L

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 21
  • Профил


Цитат на: L
" Аз лично не знам колко на борй и какви действия трябва да се предпиемат и т.н. според въпросите котио си задал, но какво от това."

- нищо L, ако не ти харесва примера с телефоните - дай пример от твоята практика с дадено несъответствие - как го решавате проблема при вас като се случи??

Примера си е ОК.

 
Цитат на: L
Ръководителя да събира екипа,  да  се хаващат с PDCA ,FMEA-to и Pрoduction Plana и т.н,  и да търси първопричината що телефона е жълт.
Маркетинг отдела и Sells да се хващат и да търсят пазар за жълтия телефон.

 - Tакам... такам .... обаче произведената партида "оранжеви" телефони си стои все така "оранжева"... срока да идва клиента да си прибира поръчания "червен" телефон наближава - тези действия, които предлагате ще решат ли проблема, който се заформя?
[/quote]

За action план - това е екипна работа :) Все пак най-вероятно sells-a или шефчето ще намери решение --> я отсъпка в цената, я някоя кредитна линия за клинета, я шефчето ще "опъне" цялат фабирка ударно да прави нови телефони. С  две думи зависи   колко е стойностен и клиента и  доставчика;)

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 321
  • Профил
Велбон беше написал "Иван не си е предал навреме месечния отчет" - какво да правим с Иван ???

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Тази тема, разглеждаща изключително важния процес на управление на несъответствията що замря така безславно в мижавите 2 форумни странички?
Може би защото не е интересна?
Или защото не е толкова важна?
Поне не толкова, колкото важен е процесът на сертификация?

Seksenov

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 23
 • (¬ ∀ξ F)S,v = 1 − (∀ξ F)S,v
  • Профил
  • Ел. поща
При констатирано несъответствие съм длъжен да ползвам:
 
   8D principles

1. Use Team Approach
Establish a small group of people with the knowledge, time, authority and skill to solve the problem and implement corrective actions. The group must select a team leader.
2. Describe the Problem
Describe the problem in measurable terms. Specify the internal or external customer problem by describing it in specific terms.
3. Implement and Verify Short-Term Corrective Actions
Define and implement those intermediate actions that will protect the customer from the problem until permanent corrective action is implemented. Verify with data the effectiveness of these actions.
4. Define and Verify Root Causes
Identify all potential causes which could explain why the problem occurred. Test each potential cause against the problem description and data. Identify alternative corrective actions to eliminate root cause.
5. Verify Corrective Actions
Confirm that the selected corrective actions will resolve the problem for the customer and will not cause undesirable side effects. Define other actions, if necessary, based on potential severity of problem.
6. Implement Permanent Corrective Actions
Define and implement the permanent corrective actions needed. Choose on-going controls to insure the root cause is eliminated. Once in production, monitor the long-term effects and implement additional controls as necessary.
7. Prevent Recurrence
Modify specifications, update training, review work flow, improve practices and procedures to prevent recurrence of this and all similar problems.
8. Congratulate Your Team
Recognize the collective efforts of your team. Publicize your achievement. Share your knowledge and learning.
(¬ ∀ξ F)S,v = 1 − (∀ξ F)S,v