Автор Тема: Физиологични режими на труд и почивка  (Прочетена 10409 пъти)

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 321
  • Профил
Моля,
ако някой разполага с примерен вариант на физиологичен режим на труд и почивка, т.е. нещо като сламка, да ми помогне като ми го прати на емейла - примерно за общ работник. Досега не съм молила така, но ето че и на мен ми се наложи.
Благодаря предварително, ако някой се отзове на молбата ми.

mer4i_ber4i

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 59
  • Профил
Ще правиш физиологичния режим на почивка за всяка длъжност ли?
Погледни си картите за оценка на физическия труд от СТМ за всяка длъжност, там трябва  да е определен.
В предприятието в което работя аз, физиологичния режим на труд и почивка изцяло съответства с определените почивки в ПВТР по смени / дневна, първа, втора и нощна/и ако искаш мога да ти го изпратя.

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 321
  • Профил
Гледах в картите, ама няма. Трябва ми конкретно за общ работник.
Въобще те така са направени, че никъде за нито една оценявана длъжност не срещнах разработен физиологичен режим на труд и почивка. Освен това прочетох и Наредбата - и си го представям така - освен че се указват почивките за работния ден, би трябвало и да бъде указан начинът на почиване - дали да е активен, пасивен, полупасивен и пр. Тоест, който седи цял ден седнал трябва през време на почивката да извършва някакви гимнастически упражнения или нещо такова. Който пък има физическо натоварване - като общия работник - трябва да почива в седяща поза или да прави някакви упражнения за отпускане на мускулите за повишаване на работоспособността и т.н. Ама не съм доктор, че да знам...............Мисля че не е достатъчно само да обявиш работното време и почивката.
Така че mer4i_ber4i, щом имаш сламка прати ми да погледна. Голямо благодаря!!!!!!
 

dido

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 100
  • Профил
  • Ел. поща
iva,
това са изискванията по Наредба №15 от 31.05.1999.
Работниците и служителите също участват при разработването заедно със СТМ.

Приложение към чл. 8

Общи изисквания за разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

1. Разработването на физиологични режими на труд и почивка включва определяне на общото време за регламентирани почивки през работния ден (работната смяна), на техния брой, продължителност и ред на ползване.
2. Режимът на труд и почивка се разработва с оглед удължаване продължителността на периода "устойчива работоспособност" като разпределянето на почивките се съобразява с периодите "вработване", "устойчива работоспособност" и "минимална работоспособност".
3. Разработването на физиологични режими на труд и почивка изисква:
а) оценка на характера и тежестта на труда;
б) оценка на състоянието на факторите на работната среда, трудовия процес и работното оборудване;
в) характеристика на промените в работоспособността;
г) оценка на риска за здравето и безопасността на работещите от неблагоприятни фактори на работната среда и трудовия процес.
4. Общото време за регламентирани почивки при умерено по степен трудово натоварване достига до 10 - 15 % от работното време.
5. Общото време за регламентирани почивки се разпределя по следния начин: 30-40 % през първата, и 60 - 70 % през втората половина на работния ден.
6. Разпределението на почивките по време на работа по брой и продължителност се определя от характера и тежестта на извършваната работа и факторите на работната среда и трудовия процес.
7. Основен принцип при разпределение на почивките е да се дават чести и кратки вместо редки и дълги почивки.
8. При нормална продължителност на работния ден (8 часа) се дават поне 2 почивки:
първата - 2 - 2,5 часа след започване на работата, за да не се нарушава периодът на вработването, а втората - 1,5 - 2 часа след почивката за хранене.
9. Минималното време за всяка отделна почивка не трябва да бъде по-малко от 5 - 10 минути, а максималното - от 30 минути.
10. Регламентираните почивки по време на работа биват:
а) активни - включват двигателна дейност, спортни и физически упражнения;
б) полупасивни - включват разходки, спортни игри, леки физически упражнения;
в) пасивни - провеждат се в седяща или друга свободна поза и включват четене, музика, психично разтоварване.

Специфични изисквания за разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

11. При дейности с тежко и много тежко физическо натоварване (енергоразход над 5 kсаl/тin) общото време за почивки по време на работа може да достигне от 25 % до 50 % от времето за работа. Продължителността и разпределението на почивките се определя от характера и условията на работата.
12. При дейности с локална мускулна работа, натоварване на малките мускулни групи, изразена двигателна монотонност и принудителна работна поза се въвеждат чести и кратки почивки по време на работа.
13. При дейности с голямо нервно-психично и нервно-сензорно напрежение се въвеждат чести и кратки почивки по време на работа.
14. Определянето на регламентирани почивки по време на работа в отделни браншове на промишлеността, в транспорта, селското стопанство, обслужващата сфера и др. се подчинява на изискванията на тази наредба, като се отчитат специфичните особености на труда и отнасящите се за тях нормативни актове.
15. Разработването на физиологични режими на труд и почивка при сменна работа се подчинява на следните изисквания:
а) определянето на регламентирани почивки през сутрешна смяна става съгласно общите изисквания на тази наредба;
б) през вечерните и нощните смени се въвеждат допълнителни почивки, като броят и продължителността им се определят от характера на работата и условията на труд;
в) при удължени 12-часови работни смени се въвеждат минимум две регламентирани почивки по време на работа, по 30 минути всяка, в първата и втората половина на работната смяна;
г) сменната работа се организира така, че въртенето на смените да е по часовниковата стрелка и да са осигурени два последователни почивни дни, от които поне единият да е събота или неделя;
д) сутрешната смяна не може да започва по-рано от 6 ч., а нощната - по-късно от 22 ч., поради необходимостта от достатъчно време за сън и възстановяване;
е) нощната работа се организира така, че да не се допускат повече от 4 - 5 последователни нощни смени;
ж) почивката между две последователни смени не може да бъде по-малка от 12 часа;
з) удължени 12-часови работни смени се допускат само когато трудовото натоварване (физическо и нервно-психическо) не е тежко и факторите на работната среда и трудовия процес са в допустимите граници.
16. Активни почивки се прилагат при работа с намалена двигателна активност, леко и умерено физическо натоварване и/или нервно-психично напрежение, монотонна и еднообразна работа, принудителна работна поза.
17. Полупасивни почивки се прилагат при работа с умерен темп, средно по степен физическо натоварване и/или нервно-психично напрежение, седяща работна поза, повишено зрително натоварване.
18. Пасивна почивка се прилага при заети с тежък и много тежък физически труд, голямо нервно-психично напрежение, висок темп на работа, принудителна работна поза, постоянни преходи на значителни разстояния, стояща работна поза.
"Човекът е упорит търсач на смисъла" Джон Горднър

Deyana Ilieva

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 21
  • Профил
  • Безопасност и здраве при работа
  • Ел. поща
Общият работник може да работи на открито или на закрито. На закрито пък може да е в отопляем склад, може и да не е отопляем или пък да е друго помещение.Може да пренася кашончета с дъвки по 2 кг, може и канапета по 50 кг.
От изброените по-горе неща и подобни зависи какъв точно ще е разработеният режим.
А в Наредба 15 пише, че:
Работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд.

dido

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 100
  • Профил
  • Ел. поща
Здравей Day,

а къде в тази ситуация са КУТ,ГУТ,допитването до работниците и служителите  ???
"Човекът е упорит търсач на смисъла" Джон Горднър

Deyana Ilieva

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 21
  • Профил
  • Безопасност и здраве при работа
  • Ел. поща
Ами общо взето в идеалния вариант ГУТ/КУТ може да е навсякъде:

1.ГУТ/КУТ може да предложи на Работодателя да възложи на СТМ или специалисти да изготвят режим - чл.29, ЗЗБУТ.
2. ГУТ може да участва в изготвянето на режима - чл. 3, ал. 3 от Наредба 15
3. ГУТ/КУТ обсъжда предложеният от СТМ режим и изготвя становище по прилагането му - чл.3, ал. 2 от Наредба 15
4. Една година след въвеждането на режима СТМ прави оценка на ефективността, съответно ГУТ/КУТ се запознава и обсъжда и т.н. - чл. 29, т.2 ЗЗБУТ.

Наредба 15
Чл. 3. (2) Работодателят информира работещите за възможните неблагоприятни последици за здравето и работоспособността от нерационални режими и обсъжда с комитетите и групите по условия на труд възможностите за въвеждане на физиологични режими на труд и почивка.

(3) Работниците и служителите съдействат при разработването, въвеждането и оценката на режимите на труд и почивка.

ЗЗБУТ
Чл. 29. Комитетите и групите по условия на труд:
1. обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за подобряването й