Автор Тема: Проверка електробезопасност  (Прочетена 9398 пъти)

nin_f

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 2
  • Профил
  • Ел. поща
Знае ли някой на какъв перод от време се извършва проверка за електробезопасна експлоатация на контур фаза-нула и на мълниеносна защита?

iva

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 321
  • Профил
Re: Проверка електробезопасност
« Отговор #1 -: 29/02/2008, 13:12 »
Проверка на импеданса на защитния контур "фаза - защитен проводник" се прави най-малко веднъж на три години;
проверка на съпротивлението на заземителни и мълниезащитни инсталации - най-малко веднъж на една година.
Това е от Наредба №4 за техническата експлоатация на енергообзавеждането - ДВ бр. 99/2004 г

nin_f

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 2
  • Профил
  • Ел. поща
Re: Проверка електробезопасност
« Отговор #2 -: 29/02/2008, 16:27 »
Безкрайно благодаря! :-*

stm

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 2
  • Профил
  • Ел. поща
Re: Проверка електробезопасност
« Отговор #3 -: 28/08/2008, 14:05 »
Опааааа импеданса може да бъде и с периодичност до 5 години ...
Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008 г.
...(2) За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур "фаза - защитен проводник" или "фаза - проводник PEN" се измерва и оценява с периодичност, определена:

1. в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея;

2. във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите;

3. от енергетика - но най-малко веднъж на пет години.

за мълние защитата:

НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
... Чл. 99. (1) Сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия.
(2) Сроковете по ал. 1 не могат да бъдат по-дълги от:
1. една година - за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за уредби с ниво на мълниезащита I;
2. две години - за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за уред-би с ниво на мълниезащита II;
3. три години - за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за уредби с ниво на мълниезащита III и IV


milkobrest

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 1
  • Профил
  • Ел. поща
Re:Проверка електробезопасност
« Отговор #4 -: 24/09/2010, 15:52 »
Добре де, имам един уред който прави , мисля, всички измервания а нямам упътване и не знам как се работи, а ми е много нужен. Уреда е UNILAP 100 XE
БЕЗКРАЙНО ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН АКО НЯКОЙ ИМА НЯКАКВО ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА МУ И ТО НА бг ЕЗИК. мОЖЕ ДА МЕ НАМЕРИТЕ НА Е-МАЙЛ milkobrest77@abv.bg  и на скайп: milkobrest

Благодаря Ви

duudah

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 2
  • Профил
  • Ел. поща
Re:Проверка електробезопасност
« Отговор #5 -: 09/11/2010, 21:00 »
Поздрави на всички за хубавия форум. Личи си че има немалко компетентни специалисти с широк кръг от познания.

@milkobrest
По въпроса - срещат се тук там ръководства за този уред, но надали ще намериш точно на БГ ръководство.
Виждам, че колегите от този орган за контрол го използват: http://kivia-bg.com/technica.php
Можеш да им звъннеш да питаш да ти го пратят с наложен платеж или електронно или ако се навият да ти пратят инструкцията за работа, която са си разработили

Поздрави

evelin

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 46
  • Профил
Re:Проверка електробезопасност
« Отговор #6 -: 16/02/2016, 11:34 »
Виждам, че нямате особен интерес към темата, но се надявам да го събудя и да "чуя" мнението и съветите Ви!

Една от мерките за защита срещу поражения от електрически ток в Наредба № 16–116/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/07.03.2008г.), цитирана в Чл. 267. (1) е проверка ефективността на зануляването.
В нито един от сега действащите нормативни документи няма конкретика по отношение на нормирането на стойностите на импеданса на контур „фаза-защитен проводник” при извършване на контрол!
Стария "Правилник за устройство на електрическите уредби" (ПУЕУ) е отменен и заменен от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 от 13.10.2004г. и    ДВ, бр. 91 от 14.10.2004г.), в изпълнение на чл. 206:
Чл. 206. (1) Не се допуска при схема TN времето за автоматично изключване на захранването да превишава стойностите, посочени в табл. 23. Тези времена се считат за достатъчни за осигуряване на защитата срещу поражения от електрически ток, включително при групови вериги, захранващи подвижни и преносими електропотребители и ръчни електроинструменти от клас I на защита срещу поражения от електрически ток.
                                                                                                            Таблица 23
Номинално фазно напрежение на мрежата, V            Максимално време за изключване, s
220 (230)                                                            0,4
380 (400)                                                            0,2
над 380 (400)                                                     0,1


(2) За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, времето за изключване не превишава 5 s.
(3) Допускат се времена за изключване, превишаващи посочените в табл. 23, но не повече от 5 s, във вериги, захранващи само стационарни електропотребители от електроразпределителни табла, при изпълнение на специални условия.
(4) Допуска се използване на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност.

от която и с оглед на съпоставимост на резултатите от контрола на импеданса на контура "фаза-защитен проводник" в схеми TN с номинално фазно напрежение 220(230) V, ТКА към ИА БСА предлага да се използват следните коефициенти на задействане:
1. За електрически уредби, вкл. вериги захранващи подвижни и преносими ел. потребители от клас I на защита срещу поражения от електрически ток, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за максималнотокови защити до 63 А вкл., при използване на следните коефициенти на задействане (к):
• за стопяеми предпазители от 10 А до 25 А от всички времетокови характеристики к=7;
• за стопяеми предпазители от 35 А, 40 А, 50 А и 63 А от всички времетокови характеристики к=10;
2. За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, защитавани от стопяеми предпазители, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за предпазители от 25 А до 160 А вкл., от всички времетокови характеристики с к=5;
3. За всички видове вериги, защитавани от автоматични триполюсни и еднополюсни прекъсвачи, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за прекъсвачи от 6 до 63 А като (к) се приема в зависимост от тяхната времетокова характеристика както следва:
• за характеристика В: к=5
• за характеристика С: к=10
• за характеристика D: к=20
• за характеристика К: к=14
• за характеристика Z: к=3

И тук възниква въпросът, как се определя ефективността на зануляването на заявени за контрол от клиента ел. съоръженията с максималнотокови защити, извън цитираните в решенията на ТКА, които се срещат много често в практиката? Добре, не се оценяват в заключението на Сертификата за контрол, а измерва ли се импеданса им, с цел констатиране на наличие на зануляване или изобщо не фигурират никъде и не се проверяват (както е посочено в отпадналия Д-01-008, където в т. П.10.4 (12) е дадено, че не се измерват)?
От инспекцията по труда заявяват, че е по-добре да не фигурират в протоколите, отколкото да са с по-големи стойности от изчислените гранични (само информативно), което (още повече от институция, "инспектираща" безопасността) според мен не е редно...

« Последна редакция: 18/02/2016, 12:09 от evelin »