Автор Тема: Документи за придобиване на лиценз за технически надзор  (Прочетена 10852 пъти)

DMode

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 45
  • Профил
Някой има ли представа как протича самия процес по придобиване на лиценз за извършване на периодични прегледи на продукти които подлежат на такава? Въпроса ми е към някой който го е правил това нещо, например за съдове под налягане, да каже как протичат нещата с няколко думи на какво се набляга в док., за оборудването и т.н. Благодаря предварително.

bivsh

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • Публикации: 217
 • Мисли глобално. Действай локално.
  • Профил
процеса се води "специален". виж какви книжки предлага клуб 9000 и си избери нещо

roza

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 370
  • Профил
  • Ел. поща
http://www.damtn.government.bg

Технически надзор" са определените в нормативните актове (виж Наредби), действия и мерки за осигуряване спазването на техническите изисквания, правила и норми при проектирането, монтирането, ремонтирането, подържането и експлоатацията на съоръжения с повишена опасност (СПО), с цел да се гарантира безопасното и безаварийното функциониране на тези съоръжения, живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, опазването на околната среда и вещите.

По смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите съоръжения с повишена опасност са:

·        парни и водогрейни котли

·        котли с органичен топлоносител

·        съдове метални, работещи под налягане

·        тръбопроводи за водна пара и гореща вода

·        нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

·        газови съоръжения, инсталации и тръбопроводи за природен газ и втечнени  въглеводородни газове

·        ацетиленови уредби и инсталации

·        повдигателни съоръжения

·        асансьори и подемници

·        въжени линии и ски-влекове

 

Видовете съоръженията с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН)  чрез  Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" (ГД "ИДТН") и от лица, получили лицензия за извършване на такава дейност са посочени в Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. 

Лицата, получили лицензии, са вписани в Регистър на лицата, получили лицензия от председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност. (Виж Регистър)
   
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)
Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 21.02.2003 г., доп., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г. - В тази наредба виж раздел І , чл.3(1); чл. 4 и чл. 5 за изискванията към организацията кандидатстваща за лиценз, а комплекта документи са дадени в раздел ІІ, чл. 7 на тази наредба . А да има и препратка към  изисквания на чл. 34а, ал. 5 ЗТИП.

 
и
Наредба №28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове работещи под налягане.
Наредба №29 за устройство и безопасна експлоатация на парни и водогрейни котли с ниско налягане.
Наредба №30 за технически надзор на котли с високо налягане
 
Всички текстове на нормативната уредба ги има в сайта - но има и съобщение за течащо актуализиране на сайта.
Ползотворно четене :)))))

При това четенето е по-лесната част, трябва да се изпълнят всички изисквания на практика за което е необходима ангажираност на ръководство и специалисти.


DMode

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 45
  • Профил
Благодаря ти Roza,

Bivsh нещо не се разбрахме май, но и на теб благодаря.

Вероятно грешката си беше моя не бях задал въпроса си правилно, но исках да разбера реално от някой който го е правил, т.е. е подавал всичките документи за да получи лиценз, защото исках да разбера дали има някакви проблеми с приемането им дали се заяждат и на какво трябва да се наблегне, за да няма проблеми при получаване на лиценза (ако всичко е ок с док. и с измерв. средства, разбира се).

exar

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 58
  • Профил
  • Ел. поща
С поправката на Наредбата за лицензирането на лицата извършващи технически надзор (ТН) на съоръжения с повишена опасност (СПО) от миналото лято се въведе изискването лицето да има внедрена система по качеството по БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Всички, които имаха лиценз, трябваше да внедрят системата до 31.12.2006 г и да подадат документи за лиценз. В десетия по големина град за сега знам да има получен само един лиценз. Другите подали документи са в процедура и чакат чиновниците да си свършат работата. Работят (провеждат надзор), но нямат издаден лиценз, а само бележка, че са в процедура.

exar

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 58
  • Профил
  • Ел. поща
Какви документи се искат пише в наредбата. После чиновниците правят проверка (одит) на място. Самата система по качеството има изисквания като ISO 9001 и допълнително още неща. На одита трябва да се покажат техническите средства, които да са метрологично потвърдени. Трябва да има процедури по наредбите за ТН на СПО, за които се кандидатства и т.н. Дали одитът ще мине лесно или трудно, зависи от чиновниците. Те сега се учат на системи по каеството и някои са отчайващо некомпетентни, което е неприятно. Зависи на кого ще попаднеш. Имат спуснат въпросник (чек лист) и го четат като евангелие. Имах проблем с разбирането на терминологията - четат я буквално. Въобще одитите за доброволна сертификация са от друг свят. Там може да има коментар и тълкуване, а тук - чиновническо отношение : "тук пише ...". Въпреки всичко, човек минал през ISO 9001, може да се справи много по-лесно и успешно.

exar

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 58
  • Профил
  • Ел. поща
Може да хвърлиш едно око и на тези две стари теми :
1.АКРЕДИТАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ / Сертификация на продукти и технически надзор / СПО - разрешително.
2.ИЗВЪН ТЕМИТЕ / Всякакви / БДС EN ISO/IEC 17020

DMode

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 45
  • Профил
Exar ти си моя човек. Благодаря ти.
Това очаквах, някаква информация как реално се прави и на какво се държи

roza

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 370
  • Профил
  • Ел. поща
Попита за документите и затова посочих къде са описани.
Не са малко получилите лиценз - има ги в сайта на ДАМТН.
Ако имаш опит с 9001 ще е по-лесно, но трябва стриктно да спазваш поредността и термините от БДС EN ISO/IEC 17020 - проверяващите не могат да излязат от рамките - със съжаление се присъединявам към мнението на exar относно компетентността.

roza

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 370
  • Профил
  • Ел. поща
И нещо съвсем практическо - може би ще помогне да се посъветствате с инспекторите от вашия Регионален отдел  на ИДТН във вид на консултация по документацията и внедряването, защото те също четат , но най-вече списъците и указанията които са им спуснати. А това което ви кажат ще е това което и ще проверяват после.
Е, това е мое мнение.

Seksenov

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 23
 • (¬ ∀ξ F)S,v = 1 − (∀ξ F)S,v
  • Профил
  • Ел. поща
Да аз съм правил ,

Ами прави се като наръчник по качеството за орган за контрол, ЛОС или т.н. който се внася в ДАМТН .

Описват се процедурите, правят се формуляри

Трябва да докажеш компетентност на персонала, оборудване, списък с стандарти по които ще работиш договори с лаборатории и експерти и т.н. 

Те ти го връщат няколко пъти с коментари и така може да мине година две докато получиш лиценза

Цялата процедура е описана в съответните наредби за съществени изисквания
(¬ ∀ξ F)S,v = 1 − (∀ξ F)S,v