Автор Тема: Цели по качеството  (Прочетена 31540 пъти)

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • Публикации: 237
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #30 -: 13/07/2005, 17:42 »
За мен измерител за една цел е : ... правилно смяташ, exar. Наистина не  е необходимо измерителят да е описан количествено. И сертификатът е цел (по качеството). Но не е ли цел, например, "изпълнение на всяка поръчка за (средно) 3 дни (часа, месеца...) по-кратко време"?

Измеримите цели трябва да имат отговорник,... - виж това вече не е вярно, защото то се нарича планиране за постигане на предварително поставената цел. А иначе план и планиране са различни неща...
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • Публикации: 237
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #31 -: 13/07/2005, 17:59 »
Има го в Националното ни законодателство, ...
Цитат от ИСО 9004:
5.2.3 ЗАКОНОВИ И РЕГУЛАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Ръководството трябва да осигури познаване на законовите и регулативни изисквания, приложими за продуктите, процесите и дейностите в организацията. Изпълнението на законовите и регулативни разпоредби не трябва да се ограничава до постигане на съответствие. Трябва да се имат пред вид:
�� ползите за заинтересованите страни от надхвърляне на съответствието,
�� ролята на организацията в защита на обществени интереси,
�� подкрепа на морални съображения и ефективно съответствие с настоящи и бъдещи изисквания.
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • Публикации: 237
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #32 -: 13/07/2005, 18:05 »
При по-внимателен прочит на горния цитат ще се установи, че спазването на законовите изисквания е необходимо, но не и достатъчно условие за изграждането на една управленска система, отговаряща на изискванията на ИСО 9001.
Изобщо, Адвокате, не твърдя, че в българското законодателство няма някои (императивни) изисквания, съдържащи се и в стандартите от групата ИСО 9000, но твърдя, че въз основа само на нормативните изисквания не може да се изгради такава система!
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • Публикации: 237
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #33 -: 13/07/2005, 18:15 »
Справка в “Закон за техническите изисквания”
ОТК, ако се задълбочиш  в своите собствени примери, ще разбереш, че те подкрепят само едно възможно твърдение: "В посочените нормативни актове се съдържат само изисквания за наличието на система, а не изисквания към самата система!"
Дано най-сетне съм успял да изложа разбираемо идеите си!
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

avvocato

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • Публикации: 149
  • Профил
  • Ел. поща
Цели по качеството
« Отговор #34 -: 13/07/2005, 19:00 »
Затова писах: императивни (т.е. задължителни) и диспозитевни (там може да проявите творчество), това е като правилата за работа, инструкциите и др. (но това е обширна тема...)

San Antonio

 • Global Moderator
 • Full Member
 • *****
 • Публикации: 237
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #35 -: 13/07/2005, 19:18 »
Адвокато, мисля, че говорим не един с друг, а един покрай друг. За да не се недоразумяваме, моля те, формулирай тезата, която защитаваш. Моята теза е:
В някои от (българските) нормативни актове се съдържат само изисквания за наличието на система, а не изисквания към самата система!"
Gesagt ist noch nicht gehöhrt, gehöhrt ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht gemacht.
Konrad Lorenz

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #36 -: 13/07/2005, 19:52 »
San Antonio каза:
Не мисля, че някой (български) закон изисква от ръководството на фирмата да има политика (изключвам счетоводната!), планиране и т.н.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #37 -: 13/07/2005, 19:53 »
б) декларация, че ще изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството;
в) декларация, че ще поддържа одобрената система по качеството по начин, осигуряващ нейната непрекъсната пригодност и ефективност;
Горното си е ИЗИСКВАНЕ за наличие на политика по качеството (под формата на декларация) макар и в твърде елементарен вид.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #38 -: 13/07/2005, 19:54 »
3.2. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и писмени инструкции.
ИЗИСКВАНЕ за документирана система (наличие на правилници, процедури, инструкции)

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #39 -: 13/07/2005, 19:55 »
Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите по качеството.
ИЗИСКВАНЕ за наличие на план по качеството, наръчник, записи

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #40 -: 13/07/2005, 19:56 »
Тази документация трябва да съдържа по-специално подробно описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството относно качеството на газовите уреди;
ИЗИСКВАНЕ за наличие на определени цели по качеството, отговорности и правомощия

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #41 -: 13/07/2005, 19:57 »
б) производствените процеси, методите за управление и осигуряване на качеството и систематичните действия, които ще се прилагат;
ИЗИСКВАНЕ за идентификация и описание на производствените процеси и процесите за контрол

в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, с посочване на тяхната периодичност;
ИЗИСКВАНЕ за наличие на контролни планове

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #42 -: 13/07/2005, 19:58 »
и последен цитат:

Лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията на т.3.2.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Цели по качеството
« Отговор #43 -: 13/07/2005, 19:59 »
Преброи ли колко пъти се среща думичката “трябва”? Да правиш някаква аналогия с ISO9001?. Вярно е че тук тези изисквания не са толкова ясно и подробно дефинирани, както в ISO9001, но още по-вярно е че СЪЩЕСТВУВАТ и по тях вече повече от 15 г. в Европа (и от около 3-4 години в България) СЕ ПРАВЯТ ОДИТИ за одобряване на СУК и се издават СЕРИФИКАТИ за продукти.

Брей инат човек.


avvocato

 • Trusted Users
 • Full Member
 • ****
 • Публикации: 149
  • Профил
  • Ел. поща
Цели по качеството
« Отговор #44 -: 14/07/2005, 09:06 »
Нямате ли друг живот (личен и служебен) , такава активност е доста интересна ...
Сега сериозно: говорим на един език (що се отнася за императивните правни норми), но както писах по-горе "диспозитивните" ти дават истинската свобода за актовете на предприятието (т.н. вътрешни).
А що се отнася до:"В някои от (българските) нормативни актове се съдържат само изисквания за наличието на система, а не изисквания към самата система!" - не съм съгласен (напр.: Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 4, т. 7
"7.прилагане на единна обща политика за превантивност, обхващаща технологията, работните места и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения;" и т. н....