Автор Тема: Абсурдът Co  (Прочетена 8336 пъти)

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« -: 08/09/2005, 13:15 »
Вижда се краят на абсурда Co.
С ПМС № 191 от 16 август 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 23 август 2005 г.) е приета нова Наредба за маркировката за съответствие.

Наредбата отменя действащата Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 66 от 2000 г.) и се приема по силата на чл. 24 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) след влязлото в сила изменение (ЗИД на ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
Причината за приемането на нова наредба са започналите през 2002 г. преговори за подписване на Протокол за оценяване на съответствието и признаване на промишлени стоки към Европейското споразумение за асоцииране (РЕСА), в хода на които Европейската комисия подложи на подробен преглед разпоредбите на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.
Новата наредба предлага прецизирана правна уредба за нанасянето на маркировка, удостоверяваща съответствието на продуктите с приложимите за тях изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от ЗТИП, както и факта, че са били подложени на съответните процедури за оценяване на съответствието.
Въвеждат се правни норми, които определят графичното изображение на маркировката за съответствие и случаите, в които тя се състои от инициалите "СО" и "СЕ". Предвидено е продуктите, които попадат в обхвата на наредбите по чл. 7 от ЗТИП да носят инициалите "СО" след оценяване на съответствието им по приложимите към тях процедури. Разпоредбите, регламентиращи нанасяне на маркировка "СЕ" еквивалентна на европейската, са валидни след влизане в сила на споразумения за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и приемане на промишлените продукти, сключени с Европейските общности и техните държави-членки или с държавите от ЕИП/ЕАСТ, по отношение на продуктите, които попадат в обхвата на тези споразумения и на договора за присъединяване на Р България към ЕС.
Във връзка с изричната отмяна на действащата наредба, в преходните и заключителни разпоредби на предложения проект е заложено, че за продуктите, върху които има нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите, се счита, че отговарят на изискванията на новата наредба.
Целта на приемането на изменената наредба е постигане на пълна хармонизация на законодателството ни с правото на ЕС и осигуряване на неговото правилно прилагане като необходими предпоставки за подписване на РЕСА и за успешното интегриране на българската икономика в единния пазар на Европейския съюз.

Повече информация тук.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #1 -: 15/05/2006, 14:32 »
По неофициални коментари на евродепутати, съществува опасност освен за правосъдие и вътрешен ред, да бъде въведена и предпазна клауза за вътрешния пазар. И не само по Закона на храните, но и по Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #2 -: 15/05/2006, 14:33 »
Например, в момента панически се променя Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори за да се отстранят някой противоречия. И то след като от около година в бранша се разсмърдя силно.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #3 -: 15/05/2006, 14:35 »
Стигна се дори до там, че стотици сгради ново строителство не можаха да бъдат въведени в експлоатация в срок, защото български фирми от бранша – производители и вносители на асансьори, се заинатиха и отказаха да приемат, както аз го наричам “Абсурдът Со”. Защото са силни и могат да си го позволят. Ами по-дребните?

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #4 -: 15/05/2006, 14:36 »
Преди време в публикация във в-к “Капитал”, собственик на една от фирмите за производство на асансьори заяви, че от български орган за оценка на съответствието (ЛОС) са му предложили оферта 47 хил лв за оценка на само един тип асансьор плюс още 17 хил лв за изследване на допълнителни компоненти от съоръжението. Сметките показвали, че ако изпълни заложената си производствена програма, фирмата трябва да плати повече от 2 млн лева за следващите 2 години.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #5 -: 15/05/2006, 14:38 »
В същото време офертите от Европейски нотифицирани органи били в пъти по-ниски.
Нямам представа дали цитираните числа са верни, но когато се говори за такива мащаби понякога и “зрънцето истина” е достатъчно. Иначе как да си обясним фактът, че (все още) знакът за равенство между “СЕ” и “Со” липсва?

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #6 -: 15/05/2006, 14:40 »
Доказано е, че честите и непрекъснати промени в законодателството повече пречат, отколкото помагат.
Да вземем за пример две от страните-отличнички от първата вълна на присъединяване, Чешката Република и Унгария. По непотвърдени данни, техните аналогични закони са променяни не повече от ДВА ПЪТИ. Тези държави подписаха своите първи PECA протоколи* на 26 февруари през вече далечната 2001 г., само ЧЕТИРИ години след приемането на техните аналогични Закони за техническите изисквания към продуктите.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #7 -: 15/05/2006, 14:42 »
Какво е положението у нас?
ЗТИП бе изменян и допълван от приемането през 1999 г до сега ЕДИНАДЕСЕТ пъти, от които ЧЕТИРИ(!!!) САМО ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2005 г. През Октомври тази година ще се навършат срамните СЕДЕМ години без подписан PECA протокол.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #8 -: 15/05/2006, 14:44 »
Седем години полу-европейски директиви,
седем години нормативни противоречия,
седем години непрекъснати пречки пред бизнеса,
и не на последно място,
седем години, които породиха едно незаслужено отрицателно отношение от страна на българските предприемачи към европейското техническо (и не само) законодателство.

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #9 -: 15/05/2006, 14:45 »
Но улисни в опити да спасяват бизнеса си, откъде да знаят, че не Европейските закони са лошо написани, а тяхното избирателно (полу)прилагане от определени политико-икономически лобита в България. За което сме си виновни ние.

Тази история няма край…

otk

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Публикации: 469
  • Профил
Абсурдът Co
« Отговор #10 -: 15/05/2006, 14:46 »
*PECA – Protocol on European Conformity Assesment.
Протокол към Европейското споразумение за асоцииране, чрез който взаимно се признава оценяването на съответствието на промишлените стоки. С други думи, признава се “СЕ” знака.

chloe

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 38
  • ICQ Messenger - 288242457
  • Профил
  • Ел. поща
Re: Абсурдът Co
« Отговор #11 -: 10/12/2007, 09:38 »
Та какво последно става с тази Со марка? И за нея ли трябва да покриваме нормативи все още или СЕ е достатъчно за пред българското, вече европейско законодателство?

DMode

 • Newbie
 • *
 • Публикации: 45
  • Профил
Re: Абсурдът Co
« Отговор #12 -: 10/12/2007, 10:27 »
Е ти се включи в темата Chloe ;D, не от началото на 2007 такава маркировка Со не се поставя важи само СЕ  (преди се дублираха). След като сме пълноправен член на ЕС, за Бг. важи СЕ маркировка (колкото и да не се харесва на някой български чиновници).