Последни публикации

Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Управление на качеството / Re:Версия 2015 на 9001
« Последна публикация от keres - 05/10/2016, 11:23 »
Новата версия отдавана е факт. Някой вече да е работил по прехода? Да сподели опит, идеи, проблеми...?
22
Управление на качеството / Re:16949:2016
« Последна публикация от keres - 05/10/2016, 11:19 »
Протестирам срещу дърпането на шалтера! Аз се наемам да участвам в бъдещи дискусии, в които разбира се съм достатъчно компетентен.
23
Управление на качеството / Re:16949:2016
« Последна публикация от Marcii - 03/10/2016, 20:14 »
Дошло му е времето. За съжаление.
Каквото такова...
което е българска поговорка и
 е точно обратното на: Колкото повече, толкова повече. 😀
 Сваляй шалтера.
24
Управление на качеството / Re:16949:2016
« Последна публикация от admin - 30/09/2016, 11:57 »
Умряла работа  Marcii , да вземем да го застреляме тоя куц кон, че вече е много стар  ;D
25
Управление на качеството / 16949:2016
« Последна публикация от Marcii - 20/08/2016, 12:24 »
Здравейте,

Ще се опитам запоследно да съживя този форум във връзка с новата версия на стандарта 16949.

Чудно ми е, че във форума не се появи никаква реакция, дискусия във връзка с преминаването към последната версия на 9001, но то българите сме си такива - <пари ми дай, акъл не искам>  :)... Това беше отклонение.

Фирмата, в която работя е доставчик в автомобилната индустрия и ни предстои трети ресертификационен одит по стандарта 16949 - някъде през лятото на 2017 и съответно ще бъде по новата версия. Предполагам, че тук в България ще бъдем един от пилотните заводи сертифицирани по новата версия на стандарта и затова търся съмишленици, с които да обменяме идеи във връзка с промените. Според драфт версията на стандарта се променят изискванията към всички поддоставчици в автомобилната индустрия и те вече ще трябва да имат сертифицирана система съотв. на TS. Това означава, че и много български фирми през следващата година ще трябва да започнат преминаване от 9001 към 16949. В момента в България има регистрирани около стотина чуждестранни оператора работещи в сферата на Automotive industry, а всеки един от тях има поне един български подизпълнител, който също ще трябва да си приведе системата в съответствие с новите изисквания.  Това ми вдъхва оптимизъм, че все повече ще са тези, които ще се интересуват от този доста тежък за внедряване стандарт и може да се стигне до интересни дискусии.

Моля всеки който има интерес от 16949 да се включи, с някакъв коментар, за да можем да се преброим.  :)


26
Акредитация / Re:Нова версия на БДС EN/ISO/IEC 17020:2012
« Последна публикация от evelin - 21/03/2016, 11:41 »
BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7, рев.3, в сила от 01.03.2016г.

http://www.nab-bas.bg/bg/documentslib
27
Акредитация / Re:Нова версия на БДС EN/ISO/IEC 17020:2012
« Последна публикация от dani_74_m - 24/02/2016, 15:26 »
Здравейте! Аз искам да се обърна към колегите, извършващи контрол на химични фактори - прах и хим.агенти. Във връзка с публикуване на БДС EN 482:2012+A1:2015 - аз набързо го прегледах, и е на англ., трябва да се изчислява вече неопределеност на измерването ли /както при новите методи за контрол на шум/? ???
28
Акредитация / Re:Нова версия на БДС EN/ISO/IEC 17020:2012
« Последна публикация от evelin - 18/02/2016, 12:17 »
Здравейте, колеги! Искам да поставя един важен въпрос по отношение на контрол на параметрите по ел. безопасност и моля за Вашето мнение.
Една от мерките за защита срещу поражения от електрически ток в Наредба № 16–116/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/07.03.2008г.), цитирана в Чл. 267. (1) е проверка ефективността на зануляването.
В нито един от сега действащите нормативни документи няма конкретика по отношение на нормирането на стойностите на импеданса на контур „фаза-защитен проводник” при извършване на контрол!
Стария "Правилник за устройство на електрическите уредби" (ПУЕУ) е отменен и заменен от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 от 13.10.2004г. и    ДВ, бр. 91 от 14.10.2004г.), в изпълнение на
Чл. 206. (1) Не се допуска при схема TN времето за автоматично изключване на захранването да превишава стойностите, посочени в табл. 23. Тези времена се считат за достатъчни за осигуряване на защитата срещу поражения от електрически ток, включително при групови вериги, захранващи подвижни и преносими електропотребители и ръчни електроинструменти от клас I на защита срещу поражения от електрически ток.
                                                                                                            Таблица 23
Номинално фазно напрежение на мрежата, V            Максимално време за изключване, s
220 (230)                                                            0,4
380 (400)                                                            0,2
над 380 (400)                                                    0,1


(2) За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, времето за изключване не превишава 5 s.
(3) Допускат се времена за изключване, превишаващи посочените в табл. 23, но не повече от 5 s, във вериги, захранващи само стационарни електропотребители от електроразпределителни табла, при изпълнение на специални условия.
(4) Допуска се използване на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност.

от която и с оглед на съпоставимост на резултатите от контрола на импеданса на контура "фаза-защитен проводник" в схеми TN с номинално фазно напрежение 220(230) V, ТКА към ИА БСА предлага да се използват следните коефициенти на задействане:
1. За електрически уредби, вкл. вериги захранващи подвижни и преносими ел. потребители от клас I на защита срещу поражения от електрически ток, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за максималнотокови защити до 63 А вкл., при използване на следните коефициенти на задействане (к):
• за стопяеми предпазители от 10 А до 25 А от всички времетокови характеристики к=7;
• за стопяеми предпазители от 35 А, 40 А, 50 А и 63 А от всички времетокови характеристики к=10;
2. За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, защитавани от стопяеми предпазители, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за предпазители от 25 А до 160 А вкл., от всички времетокови характеристики с к=5;
3. За всички видове вериги, защитавани от автоматични триполюсни и еднополюсни прекъсвачи, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за прекъсвачи от 6 до 63 А като (к) се приема в зависимост от тяхната времетокова характеристика както следва:
• за характеристика В: к=5
• за характеристика С: к=10
• за характеристика D: к=20
• за характеристика К: к=14
• за характеристика Z: к=3

И тук възниква въпросът, как се определя ефективността на зануляването на заявени за контрол от клиента ел. съоръженията с максималнотокови защити, извън цитираните в решенията на ТКА, които се срещат много често в практиката? Добре, не се оценяват в заключението на Сертификата за контрол, а проверява ли се импеданса им, с цел констатиране на наличие на зануляване или изобщо не се мерят и не фигурират никъде (както е посочено в отпадналия вече правилник Д-01-008, където в т. П.10.4 (12) е дадено, че не се измерват)?
От инспекцията по труда заявяват, че е по-добре да не фигурират в протоколите, отколкото да са с по-големи стойности от изчислените (макар и само информативно) гранични , което (още повече от институция, "инспектираща" безопасността) според мен не е редно...

29
Виждам, че нямате особен интерес към темата, но се надявам да го събудя и да "чуя" мнението и съветите Ви!

Една от мерките за защита срещу поражения от електрически ток в Наредба № 16–116/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/07.03.2008г.), цитирана в Чл. 267. (1) е проверка ефективността на зануляването.
В нито един от сега действащите нормативни документи няма конкретика по отношение на нормирането на стойностите на импеданса на контур „фаза-защитен проводник” при извършване на контрол!
Стария "Правилник за устройство на електрическите уредби" (ПУЕУ) е отменен и заменен от Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 от 13.10.2004г. и    ДВ, бр. 91 от 14.10.2004г.), в изпълнение на чл. 206:
Чл. 206. (1) Не се допуска при схема TN времето за автоматично изключване на захранването да превишава стойностите, посочени в табл. 23. Тези времена се считат за достатъчни за осигуряване на защитата срещу поражения от електрически ток, включително при групови вериги, захранващи подвижни и преносими електропотребители и ръчни електроинструменти от клас I на защита срещу поражения от електрически ток.
                                                                                                            Таблица 23
Номинално фазно напрежение на мрежата, V            Максимално време за изключване, s
220 (230)                                                            0,4
380 (400)                                                            0,2
над 380 (400)                                                     0,1


(2) За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, времето за изключване не превишава 5 s.
(3) Допускат се времена за изключване, превишаващи посочените в табл. 23, но не повече от 5 s, във вериги, захранващи само стационарни електропотребители от електроразпределителни табла, при изпълнение на специални условия.
(4) Допуска се използване на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност.

от която и с оглед на съпоставимост на резултатите от контрола на импеданса на контура "фаза-защитен проводник" в схеми TN с номинално фазно напрежение 220(230) V, ТКА към ИА БСА предлага да се използват следните коефициенти на задействане:
1. За електрически уредби, вкл. вериги захранващи подвижни и преносими ел. потребители от клас I на защита срещу поражения от електрически ток, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за максималнотокови защити до 63 А вкл., при използване на следните коефициенти на задействане (к):
• за стопяеми предпазители от 10 А до 25 А от всички времетокови характеристики к=7;
• за стопяеми предпазители от 35 А, 40 А, 50 А и 63 А от всички времетокови характеристики к=10;
2. За вериги, захранващи разпределителни, групови, етажни и други табла, защитавани от стопяеми предпазители, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за предпазители от 25 А до 160 А вкл., от всички времетокови характеристики с к=5;
3. За всички видове вериги, защитавани от автоматични триполюсни и еднополюсни прекъсвачи, импеданса на контура "фаза-защитен проводник" да се оценява за прекъсвачи от 6 до 63 А като (к) се приема в зависимост от тяхната времетокова характеристика както следва:
• за характеристика В: к=5
• за характеристика С: к=10
• за характеристика D: к=20
• за характеристика К: к=14
• за характеристика Z: к=3

И тук възниква въпросът, как се определя ефективността на зануляването на заявени за контрол от клиента ел. съоръженията с максималнотокови защити, извън цитираните в решенията на ТКА, които се срещат много често в практиката? Добре, не се оценяват в заключението на Сертификата за контрол, а измерва ли се импеданса им, с цел констатиране на наличие на зануляване или изобщо не фигурират никъде и не се проверяват (както е посочено в отпадналия Д-01-008, където в т. П.10.4 (12) е дадено, че не се измерват)?
От инспекцията по труда заявяват, че е по-добре да не фигурират в протоколите, отколкото да са с по-големи стойности от изчислените гранични (само информативно), което (още повече от институция, "инспектираща" безопасността) според мен не е редно...

30
Акредитация / Re:Нова версия на БДС EN/ISO/IEC 17020:2012
« Последна публикация от keti - 07/01/2016, 15:43 »
Честита Нова Година!   :) Желая на всички предимно много здраве, успех във всичко, което умеем, късмет във всичко, което не зависи от нас и сбъдване на всичко за което мечтаем!

 
Страници: 1 2 [3] 4 5 ... 10