Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Marcii

Страници: 1 ... 43 44 [45]
661
ISO 9001
5.5.2 Представител на ръководството (Пълномощник по качеството)
Висшето ръководство трябва да определи един член на ръководството, който независимо от другите си отговорности трябва да има отговорността и пълномощията да:                
а)   осигурява необходимите процеси за създаване, внедряване и поддържане на система за управление на качеството;
b)   докладва на висшето ръководство за функционирането на системата за управление на качеството и за всяка необходимост от подобряване;
с)   осигурява и съдейства за осъзнаването на значимостта на изискванията на клиентите в цялата организация.
Забележка: Отговорността на представителя на ръководството може да включва връзка с външни за организацията страни по въпросите на системата за управление на качеството.

662
Когато фирмата е голяма или примерно е с много клонове, или има много дейности и т.н. и не може да се мине само с един Пълномощник по качеството, а те са поне двама или дори трима - обединяващата фигура е Мениджърът по качество. Той е шефът. Когато системата се внедрява той трябва да участва активно в разработване на документацията и прилагането на системата - ако обаче фирмата е малка и е необходим само Пълномощник по качеството, но е предвиден и Мениджър по качеството то тогава може би ще изпълнява ролята на Партиен секретар от едно време - Много ще слушка и Много ще папка.

663
Как един мениджър по качеството не знае какво да прави. ? ;-(
Не разбирам въпроса.

664
Аз мога да напиша добри думи за ТУ - TUV академия. Ако се интересувате.

665
Цитат от Закона за храните: Чл. 18. (1)  Производителите и търговците въвеждат и прилагат система за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки за производство на безопасни храни, съгласувана с органите на Държавния санитарен контрол и Държавния ветеринарно-санитарен контрол.

Въпросът ми е: в търговските обекти не произеждат тези хранителни продукти - какъв HACCP да се прави - това е пропуск на закона ли е или аз не го тълкувам правилно.

Страници: 1 ... 43 44 [45]