Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - keti

Страници: [1] 2
1
Здравейте,
От доста време никой не е писал в темата и викам да я съживя малко /евентуално/ :)
Налага ми се да правя промяна в състава на ОК. Тъй като за сефте се сблъсквам с този проблем не ми е много ясно каква е процедурата. Един колега напуска и друг назначаваме на негово място. Интересува ме как стои въпроса с уведомяването на БСА.
Благодаря предварително :)

Промяната в състава на ОК се счита за значителна промяна и е необходимо в 15 - дневен срок да уведомите БСА.
Считано от коя дата освобождавате лицето....... и изпращате Справка за уведомление по чл.62 от КТ за прекратяване на тр.взаимоотношения;Заповед на управителя или РОК за актуалния състав на ОК; ВАS QA 2.7.5.;
При назначаване - същото като при освобождаване, но добавяте и копие на документи за правоспособност, проведено индив. обучение и изпит - следавте си процедурата за управление на персонала в общи линии.....

2
Честита Нова Година!   :) Желая на всички предимно много здраве, успех във всичко, което умеем, късмет във всичко, което не зависи от нас и сбъдване на всичко за което мечтаем!

 

3
Честито на Органите за контрол.    
 http://www.nab-bas.bg/upload/bsa/documents/tka/Raziasnenie_TKA_OK_25_02_15.pdf   :o

4
Какво ли да очакваме от новия изпълнителен директор на ИА БСА ???

5
Публикуван е нов документ на Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC) - ILAC-P15:06/2014 “Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол"


http://www.nab-bas.bg/bg/news/------------en-isoiec-170202012

6
Вижте това

 https://www.facebook.com/ateo2014/info           :)

7
Здравейте !
Днес приключих с оценката на място. Имам само едно значително несъответствие и то е свързано с калибриране на уред. Едно от несъответствията ми е , че РОК няма курс за физични фактори на работната среда. Търсих в нета и не намерих да провеждат курсове по рано от октомври, но ми е късно. Попаднах и на Аксаково. Много ще съм ви благодарна , ако имате някаква идея.
Разработвах процедура за вентилационни инсталации. И сега се чудя дали да не се откажа от тях заради една допълнителна точка , която трябва да калибрирам на уреда си и разбира се ролетката. Изобщо не я предвидих и тя също е за калибриране. Чудя се дали изобщо ще има клиенти за това.

Относно курса за физични фактори на работната среда.......

8
BAS QR 2 Процедура за акредитация, версия 7, в сила от 10.02.2014г.

9
Наредбата - проект:

10
Ето и разяснение от ИА БСА с дата 09.01.2014г. :)
http://www.nab-bas.bg/upload/bsa/documents/tka/Raziasnenie_Reshenie_%20TKA_OK_2013.pdf

11
ВО и ПР по 17020:2012 е абсолютно задължително да имате   :)

Здравейте,
Задавам въпроса от името на един колега, който е служител в орган за контрол, но няма рег. във форума. Та: човека му предстои преакредитация догодина(подава документи февруари или март). Съответно когато началото на тази годината си е правил плана за преход, го е съобразил така, че края на прехода да му съвпадне с датата на подаване на документи за преакредитация (предполагам идеята е била да не ходят от БСА на одит 2 пъти в рамките на една календарна година, а с едно ходене за преакредитацията да направят и прехода).
С предисторията дотук, а сега на въпроса: след като подава документи по 17020:2012, а все още не работи по него трябва ли да има вътр.одит и преглед от ръководството по него? В документите за преакредитация пише, че изискват копие от последния ВО и човека се надява да мине с този по 17020:2005 с идеята, че все още не работи по новия стандар....
Дано сте ме разбрали, че май се омотах с писанките

12
Как от 01.06.2013г. ще работим с новата версия на стандарта...........? От къде дойде това.....Не е ли редно да си получим сертификата за него първо ???...........

13
Програмата за одит представлява  съвкупност от един или повече одити на СУ/Програмата за одит може да включва одити, провеждани по отделно или комбинирано, като се вземат предвид един или повече стандарти за системи за управление/, планирани за определен период и насочени за постигане на конкретна цел.
Правите си таблица със съответните графи.... Целта е съответния елемент от стандарта /точка от стандарта/ .......Графа, в която се посочва каква е точно проверката по тази точка..................Графа, в която да посочите къде във СУ намира приложение съответната цел/НК, процедура и т. н........Естествено трябва да имате и отговорни лица за съответните проверки на целите/елементите от стандарта, както и срок за извършването на тази проверка.  :)

14
РЕШЕНИЕ НА ТКА “ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ” ОТ 05.03.2013г.
При оценка на съответствието на параметри: „импедан
с на контура фаза-защитен
проводник”, „съпротивление на защитна заземителна у
редба” и параметрите на
прекъсвачите за защита от токове с нулева последова
телност (защитни прекъсвачи) е
необходимо в протоколите и сертификатите за контрол
като нормативни изисквания да се
цитират – Наредба No3 (ДВ бр.90/2004г. и ДВ бр.91/20
04г.) и Наредба No 16-116 (ДВ
бр.26/2008г.).
Тези наредби са взаимно свързани и се отнасят за ед
ни и същи стойности, които важат за
нови обекти, обекти с временен характер на монтаж и
експлоатация и за обекти в процес
на реконструкция.
Съгласно Наредба No3 (ДВ бр.90/2004г. и ДВ бр.91/200
4г.), органите за контрол при
оценка на защитни заземителни уредби могат да завиш
ат нормите за съпротивление на
заземителите само при доказана чрез измерване стойн
ост на специфичното
съпротивление на почвата.
По изключение за определени обекти стойностите за с
ъпротивлението на защитните
заземители могат да се вземат от техническата специ
фикация на клиента.
05.03.2013г.

15
Ето какво беше публикувано в сайтана ИА БСА
 :)
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
01.3.2013 г. 08:46

Корекция на Политиката за преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012

На 19.02.2013г. Съветът по акредитация към Изпълнителния директор на ИА БСА одобри корекция на Политиката за преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и прие да отпадне текста:

  „Непредставяне на  план за действие за преход в срок се счита за значително несъответствие по силата на процедурата, от което следва незабавно спиране за срок от шест месеца”.

Страници: [1] 2