Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Anonimen1

Страници: [1]
1
Явно изискванията в обществените поръчки за притежание и на сертификати за СУСИ и SA са в основата на всенародния строителствен гняв... Пък и е напълно разбираемо от друга страна - като се има предвид, че повечето от тях, все още "сричат" по основната "света троица" стандарти...  ;D

(сорри за лошото качество на pdf-a, но в оригиналния си размер нямаше да мога да го кача)

2
Новинката е че:

"Нова версия на ISO 19011, наречена  "Указания за одит на системи за управление" се очаква да бъде официално издадена в началото на следващата година.

Потребителите на досегашната версия на стандарта ISO 19011:2002, ще открият че заглавието, което беше "Насоки за одит на системи за управление на качество и /или околната среда" е променено в следващата ревизия, като вече освен системите за управление на качеството ISO 9001 и околна среда ISO 14001, отразява необходимостта от одит и на други въведени от 2002-ра год. насам системи за управление.

В новата ревизия на 19011 се има в предвид одитирането на системи за управление по стандарти, като: OHSAS 18001 (за здравословни и безопасни условия на труд), ISO27001 (информационна сигурност), ISO 20001 (Управление на IT услуги), автомобилната промишленост TS 16949, за аерокосмонавтика- AS9100 и др.

Новата ревизия на стандарта с указания за одитиране е фокусиран много повече към РИСК-овете, включително тези за неправилно извършване на одити,  неправилно определяне на целите на одита, недостатъчна компетентност на одиторите или неадекватни методи на оценка на рисковете.

Компетентността на одиторите е регламентирана в ново приложение А към 19011 и са приложени изисквания за притежаването на специфични знания и умения на одиторите, свързани с осигуряване на:

  • качество на одита;
  • опазване на околната среда;
  • гарантиране на нформационна сигурност;
  • устойчивост, сигурност, подготовка и приемственост (RSPC);
  • безопасност на транспортните дейности (извършвани във връзка с одита);

Една от новите клаузи се отнася до провеждането на одит от разстояние (или дистанционен одит), с помощта на видео връзка или по телефон. Значителна промяна е и насърчаването за използване на технологии за намаляване времето за пътуване и максимално (оптимално) използване на ресурсите от одиторите.

Допуска се извадкова проверка на системите тогава, когато не е практично или рентабилно тя да се проверява на 100%, но като се осигурят достатъчно доказателства, че извадката е наистина представителна за цялата система.

Приложение С предоставя стратегия за подбор на информацията от одиторите. В него се посочва, че одитора, осланяйки се на своя опит и компетентност (т.е. на "Одиторския си нос") може да избира размера и детайлността на проверяваната извадка. Когато е необходимо събирането на по-обширна информация в извадката от одита, се препоръчва при планирането й да се използват стандартизирани методи за изготвяне на извадки (например  ISO 2859 Sampling procedures for inspection by attributes).

Като последно е обърнато по-голямо внимание на оценката на одиторите / ръководители на одиторските екипи, за да се гарантира, компетентността, знанията, уменията и личното им поведение по време на одита.
""

Линк към DIS: http://www.safesurveys.info/mc/ISO_19011_DPC.pdf

Честито на "печелившите" ;)!//Публикувах тук, тъй като не открих по-подходящ раздел за тази тема - администратора може да я премести ако прецени че не й е тук мястото.

3
 ;D- очаквам отговорите ви и на двата въпроса от картинката:
(мисля че ако се предизвика дискусия - ще е полезно за много от потребителите на форума)


4
Здрасти ви  :)!

Отдавна ми се ще да дискутирам един интересен според мен въпрос, а именно незаконните печалби, които реализират енергоразпределенията, особено сега по време на големия студ и от заниженото напрежение, което се подава към абонатите в комбинация с използването на "модерните" дигитални електромери.

В къщи имам UPS система с вграден AVR (за незапознатите UPS означава устройство за непрекъсваемо захранване, а AVR e устройство, което осигурява изходно напрежение ~ 220 V за консуматорите, при занижено входно напрежение на мрежата, чрез повишаващ трансформатор, за сметка на завишена консумация на ток от мрежата). UPS-a има и програма за мониторинг на входните и изходните напрежения, честота и др. параметри на захранването, които се записват и визуализират като графика.

Та следейки мониторинга от UPS-a ми прави впечатление че от 2 месеца, входящото напрежение, което би трябвало да е 220 V+/-5% (т.е. не по-ниско от 209 V до максимум 231 V), както е по нормативи... напрактика през цялото време се мени в рамките на 195 до 205 V (виж картинката по-долу). Всеки запознат с електротехниката би казал - ами нормално е - по-висока консумация по време на студените месеци и особено сега а студа на вън - естествено е напрежението да падне до по-ниски стойности...

Така е, обаче какво се случва с отчитането на енергията при това положение?

Дигиталните електромери, които бяха монтирани и заключени преди 3-4 години от ЕОН (а предполагам че и при другите енергоразпределения е така) измерват консумацията на ел. енергия само на базата на консумирания ток от абоната, докато старите електромери (онези с дисковете) отчитаха и напрежението на мрежата, а не само консумирания ток.

При това положение с новите електромери (дигитални), като се приложи  малко елементарна физика, а именно че Електрическата мощност "Pe" е равна на произведението на протичащия ток "I" и приложеното напрежение "U" се вижда следната зависимост:
                                             
Pe = U * I, [кW]


(изпускам cos(fi) за променлив ток от сметката, тъй като то по-принцип е константа и зависи от вида на консуматорите у дома).

Нека да приемем също, че за даден интервал от време консумираната мощност е константа и се определя от мощността на ел. уреди, които са включени и черпят енергия за този интервал от време от абоната.

Тогава, ако напрежението U е с по-ниска стойност, от колкото трябва да бъде (~ 220V), то за да се отдаде същата мощност (Pe=const), следва че токът I трябва да се увеличи до необходимата стойност, за да компенсира спада на напрежението.

И тъй като дигиталните електромери отчитат изразходваната мощност на базата на протичащия през електромера ток (който е завишен, при занижено напрежение) то и "отчетените"  киловати също се завишават с пропорционална стойност, а в резултат и сметката за ток  ;).

Освен това , почти всички лаборатории за метрологична проверка на електромерите са.... собственост пак на Електроразпределителните дружества... което си е жив конфликт на интереси, каквито и декларации за независимост и безпристрастност да са били подписани.

Така че ето как на изстрадалия ни гръб си правят незаконна печалбичка енергоразпределенията  >:(.

5
Питането ми е следното: Възможно ли е един акредитиран (от БСА ;)) ООС от вид "С", който извършва оценяване на съответствието с изискванията на електрически съоръжения, инсталации и ОВК да функционира същевременно и като лицензиран от ДАМТН орган за технически надзор на тези съоръжения (т.е в същия обхват на дейности) ???

Според мен не би следвало да има конфликт между двете, но все пак искам да чуя и още мнения по въпроса...

Благодаря предварително!

6


Д-р Джоузеф М. Джуран, бележития автор и „баща” на модерното управление на качеството, почина на 28 февруари 2008 год. на преклонните 103 години от естествена смърт, като до последния си ден бе умствено и физически активна личност. Роден в Браила, Румъния през 1904 год, семейство Джуран имигрира през 1912 год. в Съединените Щати и се установява в Минеаполис, Минесота, където и той израства.

Джоузеф Де Фео, Главен изпълнителен директор на Института Джуран и 20 годишен негов служител разказва: „Д-р Джуран последно сподели, че иска всички да знаят, че е имал прекрасен живот и се надява неговия принос за подобряване на качеството за обществото да бъде запомнен. Въпреки че Д-р Джуран се пенсионира от Института Джуран през 1995 год., той остана негов почетен председател и ни насърчаваше да продължим неговата мисия за подобряване на качеството в нашето общество. Все още работеше усилено по завършването на поредната си книга, грижеше се за себе си и за своята 81 годишна съпруга Сади, когато ни напусна”....

Останалото инфо на БГ тук:
http://www.quality-bg.com/jbg/component/option,com_alphacontent/section,12/cat,39/task,view/id,282/Itemid,81/

Оригиналния източник тук:
http://www.juran.com/news_details.aspx?id=36

// Лека му пръст на човека...  :(

Страници: [1]