Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - AQUA

Страници: [1]
1
Здравейте, колеги!
Строителна фирма сме , с повече от 10 човека персонал, строителни отпадъци - нищожни количества/напоследък работим предимно на  инфраструктурни обекти - улици, градинки, паркове/. Други видове обекти, на които работим са развлекателни съоръжения, при което използваме лепила при залепване на ВиК частите. Съответно имаме отпадъчни опаковки от лепилата. Количествата са малки,а и обикновено сме на обекти на външен инвеститор и спазваме правилата за изхвърляне на отпадъците, които са валидни на съответния обект.
Имаме и внос на стоки и материали. От това се образуват отпадъци от опаковките - палети,найлон, картон.
Имаме договори за изкупуване на отпадъци с лицензирани фирми за всички видове отпадъци, които ни се получават. Гуми, масла, акумулатори, хартия, пластмаса и т.н.  
Трябва ли да имаме регистрация и разрешително РИОСВ за дейности по управление на отпадъци? На одита по ISO 14001 миналата година не ми поискаха да имаме такова разрешително, както и програма. Тази година беше друг одитор. Според него трябва да имаме програма за управление на отпадъците, заверена от РИОСВ. Сега чета в ЗУО и в наредбите и се опитвам да си изясня в крайна сметка трябва ли или не е задължително в нашия случай да имаме такава програма. Моля ви, ориентирайте ме какво е условието, което евентуално ни задължава да заверяваме програма за управление на отпадъци в РИОСВ?
Видях, че тук е имало подобна дискусия за хотел. Но не намерих еднозначен отговор и там...
 Благодаря предварително за коментарите!

2
НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ПО ИСО!
Доживях и това да ми поискат за търговете за обществени поръчки!
Юристката на фирмата ме пита какво да покаже на нотариуса, за да е сигурен той, че това е оригиналът, защото на сертификатите /издадени от ТЮФ/ няма ръчно поставен подпис и мокър печат. Аз й казах, че нотариусът единствено може  да поиска от сертификатора да потвърди, че сертификатът е валиден. Може би има и друг начин, аз за това се сетих.

edit otk: Преместена тема

3
Здравейте, колеги!

Имам нужда от съвет. На нашите две фирми/общ собственик и управление, самостоятелни юридически лица/, които вече са сертифицирани по ISO 9001, им предстои внедряване и на стандартите ISO 14001 и OHSAS 18001. От сертифициращата фирма ни предлагат два варианта на сертификация - отделни сертификати за двете фирми или групов сертификат с подсертификати. На пръв поглед няма никакъв проблем да е групов сертификат, но не съм съвсем сигурна. Ние участваме непрекъснато в търгове. Както за обществени поръчки, така и частни, в България и в чужбина. Двете фирми се явяват на различни търгове и рядко едната е подизпълнител на другата.
Можем ли да имаме някакъв проблем, ако имаме групов сертификат?
Освен това ще съм благодарна, ако някой може да ми изпрати сертификат и подсертификати на друга фирма с подобен казус/може и линк в интернет сайта й/, за да видя как точно изглеждат. taniapkh@yahoo.com -  моят имейл адрес.
 
Въпросът ми може да изглежда елементарен, но искам да съм напълно наясно, когато давам становището си на управителя за вземане на решение. Самата система е много важно нещо, но сертификатът е не по-малко важен.

Благодарности! Хубав ден!  :)


4
Как мога да проверя дали дадена фирма има валиден сертификат по ISO 9001. Справочникът на Клуб 9001 е по-скоро място, където можеш да се осведомиш кои фирми имат сертификат към дадена дата на актуализирането му. Трябва ми по-сигурен източник. Знам за регистър на М/ународната организация, но не успях да го намеря.Моля, помогнете ми с насока!

5
Първо: Честит двоен празник на всички! Желая ви ЗДРАВЕ И ЛЮБОВ! Ако имате това, всичко друго се постига!

А сега да си задам и въпросчето: Възможно ли е пълномощникът/"отговорникът", както е споменато в ISO 17025/ по качеството на лабораторията да бъде ръководителят на тази лаборатория? Или трябва да е друг служител? Впрочем, лабораторията ще е от трима души персонал... Но ще е звено от голяма фирма.
И, моля, препоръчайте ми подходяща организация провеждаща обучения за вътрешни одитори по 17 025.

Поздрави на всички!

6
Колеги, обмисляме въпроса за внедряване на автоматизиране на информацията чрез закупуване на специализиран софтуеър. Някой от вас ползват ли такива системи и можете ли да ме насочите към фирми предлагащи такива услуги. Също интересува ме, ако във вашата фирма вече се прилага такъв софтуеър какъв ефект има това, доволни ли сте, какви проблеми срещнахте при внедряването и т.н.

7
Иска ми се да обменим опит и идеи по тази тема.
Вече 1 година имаме СУК, имаме  процедура, имаме формуляр за даване на прадложения за кор./прев. действия, но инициатива от сътрудниците - никаква! От друга страна, такива действия се извършват така или иначе, нали фирмата работи, все нещо се случва и това предизвиква управленски решения, които по същността си са кор./прев. действия. На мениджърът по качеството едно от задълженията му е да осъществява контрол по провеждането на кор. и прев. д-я, да събира копия от цялата документация по тях и накрая да анализира и оценява ефективността. Но за тези неща научавам по случаен принцип и тогава тръгвам да събирам документи и т.н.
Бихте ли споделили опит от вашата практика как действа при вас тази процедура или някакви идеи в тази насока.

8
Документацията на нашата СУК е организирана на следния принцип: отделен НУК. Към него самостоятелни процедури. Към някои от тях  РИ. Тъй като фирмата ни е с няколко дейности, освен задължителните процедури имаме отделна ПУК за всяка дейност.
Въпрос:
Ако една РИ касае работата на две структури, които имат свои ПУК как да я поместя в документацията? Към едната от дейностите с номер от нея, а в другата която има касателство - препратка? Или можете да ми предложите някакъв по-добър начин?

9
Колеги, моля, помогнете! Управителят на фирмата не иска да чете докладите от вътрешните одити. Не приема формата: даване на препоръки за подобрение в тези доклади. Приема този факт като поставяне на задачи на самия него, което му отваря работа, а не му решава проблеми. Иска от мен да измисля начин тези препоръки да се трансформират в задачи със срокове и отговорници директно след одита, без преди това той да се е запознал с доклада. И по възможност, ако стандартът позволява, докладите да не отиват при него, а при съответния мениджър на одитираното звено. Въпросът ми е: има ли начин, удовлетворяващ изискванията на стандарта, това да се направи така или трябва да търся "соломоновско решение" на този казус?
Разчитам на вашата помощ и предварително благодаря!

10
Здравей admin!

Зарадвах се, когато попаднах на този форум. Защото реших, че тук мога да срещна съмишленици и хора, с които можем взаимно да си помагаме. Форумът е специализиран в определена тематика, а хората които са  ангажирани професионално с това , са хора поне  средно интелигентни. НЕ СЪМ ОЧАКВАЛА ДА ЧЕТА ТАКИВА ВУЛГАРНИ ГЛУПОСТИ, при това написани от АНОНИМЕН! /имам предвид написаното последните дни в тема "Длъжностни характеристики"/.

МОЛЯ ДА НАПРАВИШ НЕЩО ПО ТОЗИ ВЪПРОС! НЕ ДОПУСКАЙ РАЗНИ АНОНИМНИ НИСКОИНТЕЛИГЕНТНИ И БЕЗДЕЙНИ ХОРА ДА ПРОВАЛЯТ НАЧИНАНИЕТО!

Аз лично, ако продължават тези неща, ще напусна форума. Ще си потърся други начини за комуникация с хората, с които имам общи професионални интереси!!!

Разчитам на реакция! И с най-добри чувства!

Страници: [1]