Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - iva

Страници: [1] 2
1
Осигуряване на качеството чрез организация и оптимизация на производствените процеси - нормиране на производствения процес - измерване времето за извършване на отделните технологични операции.
Моля ако има някой с опит да го сподели тук.
Трябва ли използваните хронометри като средства за измерване на нормовремето да се включат в списъка на средствата за наблюдение и измерване и съответно да бъдат калибрирани съгласно изискванията на т.7.6 на 9001? 

2
Здравейте колеги,
някой от вас, занимаващ се с управление на отпадъци в производствена фирма, срещал ли се е вече с най-новото изискване за представяне в РИОСВ на доклад от основно охарактеризиране на отпадъци.
Днес имах честта (или по-скоро мъката) да се запозная с него - има готов разработен формуляр на сайта на изпълнителна агенция по околна среда как трябва да изглежда този доклад и какво да пише вътре в него.
Та питам, някой борил ли се е вече с това "животно" - изискването е от тази година (за представянето на такъв доклад) и е въведено през ноември, 2011 г.?  ???
Поредната измислена бумащина няма да оправи неразбориите във връзка с депата за отпадъци, а ще доведе до още абсурди в иначе "логично подреденото" ни екологично законодателство  >:(
Моля ако някой е по-запознат да сподели тук опит или насоки.

3
След дългото затишие от близо 2 месеца реших да открия нова тема за раздвижване на форума:
Наскоро разбрах как една БГ фирма пропагандира сред работници и потребители правилната работа за ръчна работа с тежести - на пакетите/кашоните с изделията поставят етикети с картинки за правилно и неправилно ръчно повдигане на товара/тежестта, в случая е пакет/кашон. Приех, че това е една внедрена добра практика. Обръщам се с молба към участниците в този форум, които се занимават със здравословни и безопасни условия на труд: Колеги, моля, ако някой има подобни картинки за правилни и неправилни начини на ръчна работа с тежести нека ги качи тук или ми изпрати на ел. поща.
 

4
Ето как министерството на труда и социалната политика отговаря на въпрос, зададен в рубриката "Въпроси и отговори", категория "Безопасност и здраве при работа" по повод сертификат по OHSAS:

Безопасност и здраве при работа
   27-01-2011    
   
   Цвятко Каменски     
Въпрос

Цвятко Каменски:-Здравейте, Съгласно Чл. 277. На Кодекса на труда (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., бр. 25 от 2001 г.) Работодателят разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания. Това поражда три въпроса: 1. Как се тълкува думичката „правила” и какво е съдържанието на правилата? 2. Приема ли се разработена и внедрена Система за управление на ЗБУТ, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 да удовлетворява думичката „правила”. 3. Приема ли се за доказателство, че са налични правила за осигуряване на ЗБУТ предоставен Сертификат за регистрация на СУЗБУТ, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 от Организация с международна Акредитация.
   21-02-2011    
   
   Калина  Петкова - н-к отдел "Условия на труд"    
Отговор

Уважаеми господин Каменски,

По смисъла на чл. 277 от Кодекса на труда (КТ) и Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), правилата (инструкциите, ръководствата за добра практика, наръчниците и др.) по безопасност и здраве при работа са вътрешно-фирмени документи, с който работодателят определя правила за безопасното и здравословно осъществяване на конкретен вид работа и за експлоатацията на работното оборудване за съответния вид дейност. Чрез правилата трябва да се определят конкретни изисквания за БЗР, които се изпълняват при организацията на работата, експлоатацията на работното оборудване, прилаганите технологии, както и за поведението на работещите при извършване на съответния вид работа. Това е едно от задълженията на работодателя за осигуряване на безопасност и здраве при работа и се прилага за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност.
Изискванията за разработване от работодателя на правила, съгласно чл. 277 от КТ и ЗЗБУТ са задължителни за изпълнение, докато внедряването на Система за управление на ЗБУТ е доброволна дейност на предприятието и изразява волята му не само да изпълнява изискванията, регламентирани със законодателството в областта, но и да надгражда над тях и да осъществява допълнителни мерки за усъвършенстване на условията на труд.
Въведена система за управление съгласно техническа спецификация BS OHSAS 18001 и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието са два различни ангажимента, които имат различни цели и задачи. В този смисъл, предоставен Сертификат за регистрация на СУЗБУТ, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001 не може да се приеме за доказателство, че са налични правила за осигуряване на ЗБУТ. (ВС)

7
Форумът сякаш заспива зимен сън - имам нужда от помощ за решаване на следния казус:
процес "заваряване" се осъществява с новозакупен заваръчен апарат от тази картинка - http://www.nasi-bg.com/new.php?a=info&id=53 . Според нея с този апарат могат да боравят работещи без специална подготовка и техническа грамотност, т.е. "апарата сам си заварява". Обаче съгласно Наредба 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване се изисква притежаване на съответната квалификация за заваряване.
Как да постъпя след като с развитието на технологиите се създават все по-нови машини и апарати, които могат да бъдат използвани и от неквалифицирани лица ???
Моля за съвет - трябва ли да бъде осигурено лице с правоспособност за заваряване или може и без да има такава? Терзанията ми са относно реакция на инспектори от Инспекция по труда.
Много благодаря ако някой помогне.  

edit otk: Променено заглавие

9
Моля някой по-компетентен да ми даде отговор на следния въпрос: Ако кандидатствам за екомаркировка на продукт, да речем матраци (тъй като са в групата), трябва ли и задължително производителя на матраците да има сертифицирана СУОС по 14001?
Приятни празници!

10
Може ли някой ли да ми каже задължително ли е да се спазват нормите за осветеност на работни места, посочени в БДС EN 12 464-1:2004 "Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1:Работни места на закрито"?
Този въпрос ме вълнува от известно време, тъй като според инспектори от Инспекцията по труда е задължително да се спазват и правят предписания наляво и надясно, че и глоби, а в точка 1 на стандарта "Област на приложение" чета следното: "Този европейски стандарт не определя изискванията към осветлението, свързани с безопасността и здравето на работниците по време на работа, и не обхваща областта на приложение на член 137 от договора на ЕС, въпреки че изискванията към осветлението, така както са определени в този стандарт, обикновено напълно изпълняват изискванията за безопасност. Изискванията към осветлението, свързани с безопасността и здравето на работниците по време на работа, може да се съдържат в директиви, които се основават на член 137 от договора с ЕС, в националното законодателство на страните-членки, които прилагат тези директиви, или в други национални закони на страните-членки".
Затова според мен не е задължително да спазвам посочените там норми. От друга страна няма наредба в нашето национално законодателство, която да регламентира нормите на осветеност на работните места, както например има наредба за нормите за шум. И какво правим в случай когато инспекцията извършва проверка, инспекторите гледат протоколите от измерени стойности на осветление и казват: А-аааа, вие не отговаряте на изискванията за осветление! ГЛОБА!!!!!!

11
Моля,
ако някой разполага с примерен вариант на физиологичен режим на труд и почивка, т.е. нещо като сламка, да ми помогне като ми го прати на емейла - примерно за общ работник. Досега не съм молила така, но ето че и на мен ми се наложи.
Благодаря предварително, ако някой се отзове на молбата ми.

12
Форумът на Слави Бинев е оформен по същия начин като Q-SISTEMS :o

13
Може ли някой да ми каже пречи ли ако една фирма се сертифицира по 9001 и обявява извършвани дейности като обхват на сертификата, които обаче изобщо не са посочени в съдебната регистрация при регистрирането й като фирма.

14
Става въпрос за сертификация на гори.
Някой да знае нещо повече или подробности около сертифицирането на дървени материали?
Срещнах някои неща писани в нета, но разбрах само, че в България има само 3 сертифицирани гори, но кой ги е сертифицирал - не пише никъде /поне аз нищо не срещнах като информация/. Същевременно само СЖС извършва сертификация на гори, но тези гори не ги е сертифицирала тя.

15
Как се пише План по качеството
съгласно 10005?

Страници: [1] 2