Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Данчо

Страници: [1] 2
1
Благодаря, за детайлният отговор.  :)

2
Привет!
Имате ли представа какви са измененията в новата Наредба 2 от 23 Юли 2014, заменила Наредба 3 за класификация на отпадъците?

3
Много Ви благодаря за компетентния отговор!

5
Четох, ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА АПТЕЧКИТЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, но в  Чл. 1. (1) е записано: "Аптечките на движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства". Не съм сигурен как да тълкувам това във връзка с леки МПС и тежкотоварни МПС.

6
Здравейте,
Има ли нормативен документ, който урежда съдържанието на аптечките на камиони?
Благодаря Ви!

7
Здравейте!
До колкото знам, в съвременното производство на такива лампи няма живак, а само съдържание на живачни пари. Така ли е каква точно е разликата по отношение на тези лампи и класификацията им, като отпадък.
Благодаря!

9
Благодаря за отговора. Да, за сертификация по 14001 се отнася въпроса ми. Разбира се, няма такива текстове в договора за наем във връзка с отговорността за отпадъците. Но ще следваме принципа - оценка на всички аспекти на околната среда свързани с дейността.
В този ред на мисли, възниква и въпроса при оценка на аспектите - дали е необходимо да се оценяват и тези, които са свързани с ремонтни дейности в административна сграда, складова или производствена. Дейности, които са различни от рутинните, но образуващи отпадъци.

10
Здравейте!
Имали ли сте казус, когато е необходимо да се идентифицират и класифицират отпадъците в офис, който е под наем?
Например: луминисцентните лампи се закупуват, монтират и отстраняват от наемодателя. Трябва ли да присъстват в класификацията на отпадъците на организацията-наемател? Какво е решението?

11
Какво е положението с Програмата за управление на отпадъците, към този момент (11.2013)? Актуално ли е изискването за нея?
Благодаря Ви!

12
Благодаря, dani_74_m! :)

13
Здравейте!
Бих искал да попитам, дали някой е запознат с основните промени, които се очакват във версия 9001:2015?

14
:) Конфликт на интереси не съзирам. Има фирми, които предпочитат експертната помощ, по организационни или структурни причини. И в това няма нищо некоректно. А, за доходите е вече въпрос на свободен пазарен принцип. Разбира се, аз застъпвам тезата, че Представителя на ръководството е фигура от самата организация и това е най-ефикасният начин за управление на една система. Така както и стандарта 9001, го регламентира. Тук коментирах по-скоро не правилото, а изключението в тази част от СУК и практиката във фирмите. 

15
Съгласен съм! Ситуацията се променя, ако организацията възложи повече и по-чести ангажименти на консултанта по поддръжка и непрекъснато подобрение на СУК.

Страници: [1] 2